www.sigmanord.no HOVEDSIDE Fr. 26. mai 2017

Besøksadresse 

Fjelldalsveien 349

9441 FJELLDAL

post@sigmanord.no
 

Faktura-adresse

Fjelldalsveien 349

9441 FJELLDAL

fakturamottak@sigmanord.no

 

sentralbord
08:00 - 16:00
76 93 60 00
91 88 97 80

 

vakt-tlf Sigma Fjelldal
16:00 - 08:00
76 93 60 05
45 83 08 83
 
Sigma Elvemo
76 93 60 38
76 93 60 39
 
vakt-tlf Sigma Elvemo 24t
47 20 22 69
 
 
fax 
Sigm Fjelldal     76 93 60 01
Sigma Elvemo   76 93 60 45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Følg oss på 

 

 

Rusbehandling

Senter for behandling av rusavhengighet

 

 

Sigma Nord tar imot pasienter med alkohol-, narkotika-, medikament- eller blandingsmisbruk.

 

Sigma Nord er en del av Helse Nords tilbud til rusmiddelavhengige.

Vi inngår i ordningen med «fritt sykehusvalg».

Pasienter fra hele landet kan derfor velge å få sin behandling hos oss.

Behandlingen er kostnadsfri for pasienten.

Ingen egenandeler. Reiseutgifter dekkes av HELFO/Pasientreiser.

 

 

Sigma Nord har avtale med Helse Nord for behandling av disse tjenestene:

 

Tjeneste 1:

Behandling inntil 6 mndr. alkoholavhengighet inkl. § 12 soning i institusjon.

 

Tjeneste 2:

Behandling inntil 6 mndr. For pasienter med behov for omfattende rehabilitering for rusavhengighet uansett type, herunder rehabilitering for pasienter med omfattende psykiske lidelser kombinert med avhengighet.

Tilbudet inkl. § 12 soning i institusjon.

 

Tjeneste 3:

Behandling inntil 12 mndr., for pasienter med behov for omfattende rehabilitering for rusavhengighet uansett type, herunder rehabilitering for pasienter med omfattende psykiske lidelser kombinert med avhengighet.

Tilbudet inkl. § 12 soning i institusjon.

 

Tjeneste 4:

Avrusning under medisinsk betryggende forhold for alle typer avhengighet. Lengde pr. avhengighet:

- Alkoholavhengighet: 5-7 dager, max 7 dager.

- Rusavhengighet øvrige typer avhengighet: 7-12 dager, max 16 dager.

 

 

Sigma Nord har for tiden en del ventetid for behandling

Se oversikt for ventetider her: Ventetid 

 

 

Kontakt oss for informasjon. Innleggelse skjer etter henvisning fra lege, NAV eller DPS.

Behandlingen er kostnadsfri for pasientene. Vi tar i mot søknader fra hele landet.

 

 

RING OSS 76 93 60 00 
Anonymt og uforpliktende kan du når som helst ringe oss.

Du kan også sende en anonym i epost eller i vårt

 kontaktskjema

 

 

 

      

Sigma Nord Helse Nord behandlingstilbud behandling hjelp rusbehandling rusmiddelavhengig rusavhengig rus avhengig alkohol narkotika medikament Nordland Troms Finnmark
web: info helgeland