www.sigmanord.no HOVEDSIDE To. 8. okt. 2015

Besøksadresse 

Fjelldalsveien 349

9441 FJELLDAL

post@sigmanord.no
 

Faktura-adresse

Fjelldalsveien 349

9441 FJELLDAL

fakturamottak@sigmanord.no

 

sentralbord
08:00 - 16:00
76 93 60 00
91 88 97 80

 

vakt-tlf Sigma Fjelldal
16:00 - 08:00
76 93 60 05
45 83 08 83
 
Sigma Elvemo
76 93 60 38
76 93 60 39
 
vakt-tlf Sigma Elvemo 24t
47 20 22 69
 
Informasjonstelefon pårørende
08:00 - 21:00
90 47 85 88

 

fax 
Sigm Fjelldal     76 93 60 01
Sigma Elvemo   76 93 60 45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Følg oss på 

 

Rusbehandling

Senter for behandling av rusavhengighet

 

 

Sigma Nord tar imot pasienter med alkohol-, narkotika-, medikament- eller blandingsmisbruk.

 

Sigma Nord er en del av Helse Nords tilbud til rusmiddelavhengige.

Vi inngår i ordningen med «fritt sykehusvalg».

Pasienter fra hele landet kan derfor velge å få sin behandling hos oss.

Behandlingen er kostnadsfri for pasienten.

Ingen egenandeler. Reiseutgifter dekkes av HELFO/Pasientreiser.

 

 

Sigma Nord har avtale med Helse Nord for behandling av disse tjenestene:

 

Tjeneste 1:

Behandling inntil 6 mndr. alkoholavhengighet inkl. § 12 soning i institusjon.

 

Tjeneste 2:

Behandling inntil 6 mndr. For pasienter med behov for omfattende rehabilitering for rusavhengighet uansett type, herunder rehabilitering for pasienter med omfattende psykiske lidelser kombinert med avhengighet.

Tilbudet inkl. § 12 soning i institusjon.

 

Tjeneste 3:

Behandling inntil 12 mndr., for pasienter med behov for omfattende rehabilitering for rusavhengighet uansett type, herunder rehabilitering for pasienter med omfattende psykiske lidelser kombinert med avhengighet.

Tilbudet inkl. § 12 soning i institusjon.

 

Tjeneste 4:

Avrusning under medisinsk betryggende forhold for alle typer avhengighet. Lengde pr. avhengighet:

- Alkoholavhengighet: 5-7 dager, max 7 dager.

- Rusavhengighet øvrige typer avhengighet: 7-12 dager, max 16 dager.

 

 

Sigma Nord har for tiden en del ventetid for behandling

Se oversikt for ventetider her: Ventetid 

 

 

Kontakt oss for informasjon. Innleggelse skjer etter henvisning fra lege, NAV eller DPS.

Behandlingen er kostnadsfri for pasientene. Vi tar i mot søknader fra hele landet.

 

 

RING OSS 76 93 60 00 
Anonymt og uforpliktende kan du når som helst ringe oss.

Du kan også sende en anonym i epost eller i vårt

 kontaktskjema

 

 

 

      

Sigma Nord Helse Nord behandlingstilbud behandling hjelp rusbehandling rusmiddelavhengig rusavhengig rus avhengig alkohol narkotika medikament Nordland Troms Finnmark
web: info helgeland